Họ chơi game bài tiến lên online và cũng khởi xướng

  1. Tình trạng khẩn cấp

T ừ cuối thời gian Nhiên Bản chiếm đóng đến khi Mã Chung giành được độc lập, người Tiến luôn đề phòng với các hoạt động của người Liền, đặc biệt là của những người cộng sản. Khi Quốc dân đảng (KMU) và Đảng Cộng sản bị chia rẽ ở Tô Quốc năm 1927, các đại diện ở Mã Chung của họ cũng bị chia rẽ theo. Bị người Tiến nghi ngờ theo dõi, những người cộng sản Tô Quốc đã thành lập một đảng bí mật và ban đầu chỉ hạn chế trong việc tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Nhiên Bản xâm lược Tô Quốc. Họ  chơi game bài tiến lên online và cũng khởi xướng việc tẩy chay hàng hoá Nhiên Bản và ném các sản phẩm của Nhiên Bản xuống biển tại Tiêng, Phố. Họ thậm chí tập hợp thành nhóm cùng các nhóm người Liền ở Thông để gây quỹ ủng hộ Tô Quốc.

anh-lan-29-750

Trong suốt thời gian quân Nhiên chiếm đóng, các nhà hoạt động người Liền, cả Đảng viên Cộng sản và Quốc dân đảng, đều bị bắt và bị hành quyết. Cuộc chơi game bài liêng online và diệt không thương xót của Nhiên khiến cả hai nhóm hoạt động này phải rút vào rừng để gây dựng các phong trào đấu trTiến du kích. Hai nhóm du kích này được phân biệt bởi những ngôi sao mà họ cài trên mũ.

Họ  chơi game bài tiến lên online và cũng khởi xướng

Những người ủng hộ Quốc dân đảng mũ có một ngôi sao, trong khi những người theo Đảng Cộng sản mũ có ba ngôi sao có ý nghĩa rằng, cả người Mã Ta và người Khi Độ cũng gia nhập đảng này. Họ muốn chỉ ra rằng, họ là những người cộng sản Mã Ta chứ không chỉ riêng là những người cộng sản Liền Quốc. Trong số những người Mã Ta tham gia chơi game bài liêng online có Trang Ngô, người cùng với Trần Bình, Tổng thư ký Đảng Cộng sản Mã Ta (MIOP), được chọn tham dự lễ diễu binh mừng chiến thắng ở London sau chiến tranh.

anh-lan-29-751

Họ là các nhà lãnh đạo của Quân đội Nhân dân Mã Ta kháng Nhê (MPOJA), đội quân luôn hợp tác với người Phiêm trong suốt thời gian Nhê Bản chiếm đóng. Khi tham gia Thế chiến thứ Hai, người Phiêm muốn hỗ trợ vũ khí và lương thực cho cả nhóm du kích một sao và nhóm du kích ba sao. Họ cũng  down game bài ma thuật rồi thành lập một lực lượng bí mật thứ ba, Lực lượng 136, chủ yếu là người Mã Ta. Bên cạnh những tân binh địa phương, các sinh viên Mã Ta đang học ở Phiêm và những người Mã Ta khác sống ở nước ngoài cũng được đưa vào lực lượng này để đấu tranh.

Leave a Reply